Juan Alonso Guzman

GRA Space Science Advisor: G. Zank

CRH 2014
jgg0008@uah.edu

Parashant Baruwal

GRA Space Science Advisor: J. Leroux

CRH 2015
pb0066@uah.edu

Prashrit Baruwal

GRA Space Science Advisor: J. Leroux

CRH 2015
pb0067@uah.edu

Rebekah Burgess

Student Specialist V Advisor: P. Jenke

CRH 4248
rrb0015@uah.edu

Abram Coleman

Student Specialist III Advisor: P. Jenke

CRH 4248
ajc0043@uah.edu

David Coulter

SPA Student Advisor: G. Li

CRH 2014
dfc0003@uah.edu

Chris Crawford

GRA Space Science Advisor: H. Che

CRH 2014
ctc0021@uah.edu

Katherine Davidson

GRA Space Science Advisor: G. Li

CRH 2014
ktd0008@uah.edu

Sarah Dalessi

GRA Space Science Advisor: M. Briggs

CRH 2014
sd0104@uah.edu

Atit Deuja

GRA Space Science Advisor: H. Che

CRH 2015
ad0159@uah.edu

Nicolas Donders

GRA Space Science Advisor: G. Zank

CRH 2014
nicolas.donders@uah.edu

Shannon Escoto Navarro

GRA Space Science Advisor: J. Leroux


srn0008@uah.edu

Ivan Fontane

Student Specialist V Advisor: J. Kuznetsov

CRH A2234
imf0002@uah.edu

Jared Fuchs

Student Specialist IV Advisor: M. Briggs

CRH 4248
jef0011@uah.edu

Keyvan Ghanbari

GRA Space Science Advisor: V. Florinski

CRH 2014
kg0055@uah.edu

Matthew Godwin

GTA Space Science Advisor: J. Leroux

CRH 2073
msg0028@uah.edu

Rachel Hamburg

GRA Space Science Advisor: M. Briggs

CRH 2106
rachel.hamburg@uah.edu

Rebecca Harvey

GRA Space Science Advisor: Q. Hu

CRH 2014
rebecca.harvey@uah.edu

Wen He

GRA Space Science Advisor: Q. Hu

CRH 2073
wh0032@uah.edu

Dinesha Hegde

GRA Space Science Advisor: G. Li

CRH 2073
dinesha.hegde@uah.edu

Krishna Khanal

GRA Space Science Advisor: G. Li

CRH 2073
kk0099@uah.edu

Ananthu Koorithottumkal Lali

GTA Space Science Advisor: J. Leroux

CRH 2073
al0148@uah.edu

Stephen Lesage

GRA Space Science Advisor: M. Briggs

CRH 2106
sjl0014@uah.edu

Hannah Marker

SPA Student Advisor: J. Leroux


hm0063@uah.edu

Aidan Miller

Student Specialist V Advisor: P. Jenke

CRH 4248
apm0013@uah.edu

John Moore IV

SPA Student Advisor: G. Li


jlm0119@uah.edu

Sydney Norris

SPA Student Advisor: J. Leroux


asn0016@uah.edu

Ethan Orr

Student Specialist III Advisor: P. Jenke

CRH 4248
ejo0003@uah.edu

Jessica Page

GRA Space Science Advisor: T. Littenburg

CRH 2106
jp0089@uah.edu

Suraj Poolakkil

GRA Space Science Advisor: R. Preece

CRH 2106
sp0076@uah.edu

Kyle Renfroe

GRA Space Science Advisor: N. Pogorelov

CRH 2073
kjr0011@uah.edu

Jaiden Stark

Student Specialist V Advisor: P. Jenke

CRH 4248
jbs0033@uah.edu

Mst Ismita Tasnim

GRA Space Science Advisor: G. Zank

CRH 2014
Mt0101@uah.edu

Michael Terres

GRA Space Science Advisor: G. Li

CRH 2014 
mrt0016@uah.edu

Shanti Thagunna

GRA Space Science Advisor: G. Zank

CRH 2014 
skt0009@uah.edu

Keaton Van Eck

GRA Space Science Advisor: J. LeRoux

CRH 2014 
kte0002@uah.edu

Sashank Vanga

SPA Student Advisor: G. Li

CRH 2015
srv0002@uah.edu

Gregory Waldschmidt

Student Specialist III Advisor: P. Jenke

CRH 4248
gw0037@uah.edu

Phillip Wilkerson

SPA Student Advisor: J. Leroux


pw0017@uah.edu

Jessica Zanetti

GRA Space Science Advisor: G. Li

CRH 2014
jz0024@uah.edu